AutoCad Komutları

AutoCad Programında kullanılan pek çok komut vardır.Bunların bir kısmını belkide hiç kullanmayız bir kısmını ise adımız gibi öğreniriz.


Resimler, değişik özellikte çizgilerin oluşturduğu şekiller kullanarak inşa edilir. Bu geometrik şekillerin her birine çizim öğesi denir.

Her çizim öğesi, çizimde referans kabul edilen geometrik özellikleri dikkate alınarak ve komut-mesaj satırında görüntülenecek mesajlara göre belirli bir işlem sırası takip edilerek çizilir.

SETTINGS (Ayar) Komutları:
Appertur: Öğe kenetlenme kutusunun büyüklüğünü belirler.
Blips: Belirtilen koordinata işaret koyar.
Dragmode: Çizilmekte olan öğeleri dinamik olarak görüntüler.
Elev: Çalışma düzlemi yüksekliğini belirler.
Grid: Hizalama noktaları arasındaki mesafeyi belirler.
Handles: Çizim öğeleri için tutuş noktalarını belirler.
Linetype: Çizgi tipini seçer veya oluşturur.
Limits: Çizim alanı limitlerini belirler.
Ltscale: Çizgi tipi katsayısını belirler.
Ortho: Yatay ve dikey çizgi modunu kontrol eder.
Osnap: Obje yakalama metodunu belirlemeye yarar.
Qtext: Yazıyı (text) kapladığı alan olarak gösterir.
Setvar: Sistem değişkenlerini kontrol eder.
Snap: Sekme aralıklarını belirler.
Style: Yazı (text) tipini ve özelliklerini belirler.
Tablet: Tableti (Digitizer) kontrol eder.
Ucs: Kullanıcı koordinat sistemini oluşturur.
Ucsicon: UCS ikonunun görüntülenmesini kontrol eder (on/off).
Units: Kullanılacak ölçü sistemini belirler.
Vports: Değişik bakış noktaları için görünüm alanları oluşturur. Bu görünüm alanları çalışırken veya print alırken kullanılabilir.

DRAW (Çizim) Komutları:
Arc: Yay çizer.
Bhatch: Diyalog kutusu desteğiyle alan taraması yapar.
Circle: Çember çizer.
Donut: İçi dolu halka çizer.
Dtext: Dinamik yazı yazar.
Ellipse: Elips çizer.
Hatch: Alanları belirlenen desende tarar.
Line: Düz çizgi çizer.
Pline: Birleşik çizgi çizer.
Point: Nokta çizer.
Polygon: Çokgen çizer.
Sketch: Serbest elle çizim yapmayı sağlar.
Solid: İçi dolu düzlem şekil çizer.
Text: Yazı yazar.
Trace: Kalınlık verilebilen çizgi çizer.

EDIT (Düzenleme) Komutları:
Array: Çizim öğelerini doğrusal veya açısal formda çoğaltır.
Attedit: Attributlari (Nitelikler) düzenler.
Break: Çizim öğelerini kırar ve istenilen kısmını siler.
Chamfer: Çizim öğelerinin kesişen köşelerine pah kırar.
Change: Çizim öğelerinin özelliklerini ve konumunu değiştirir.
Chprop: Çizim öğelerinin özelliklerini değiştirir.
Copy: Çizim öğelerinin kopyasını istenilen yere oluşturur.
Ddatte: Diyalog kutusu yardımıyla Attributları değiştirir.
Ddedit: Diyalog kutusuyla öğeleri düzenler.
Ddmodify: Diyalog kutusuyla öğeleri düzenler
Divide: Çizim öğelerini istenilen sayıda böler.
Erase: Çizim öğelerini siler.
Explode: Birleşik çizim öğelerini (blokları) ayırır.
Extend: Çizim öğelerini birbirine uzatır.
Fillet: Çizim öğelerinin kesişen köşelerini yuvarlatır.
Measure: Çizim öğelerini istenilen ölçüde böler.
Mirror: Çizim öğelerinin simetrisini alır.
Move: Çizim öğelerini istenilen yere taşır.
Offset: Çizim öğelerini veya şekli öteler.
Pedit: Birleşik çizgileri (pline komutuyla çizilenler) düzenler.
Rotate: Çizim öğelerini istenilen açıda döndürür.
Scale: Çizim öğelerini büyütüp küçültür.
Select: Düzenlenecek öğeleri belirli esaslara göre seçer (seçim seti oluşturur).
Stretch: Çizim öğelerini sündürür.
Trim: Çizim öğelerini budar.
Undo: Yapılan işlemi geri alır.

BLOK (Bloklama) Komutları:
Block: Aynı çizimde kullanılacak bloklar oluşturur.
Insert: Oluşturulan bloğu çizim alanına yerleştirir.
Minsert: Oluşturulan bloğun istenilen sayıda kopyasını oluşturur .
Wblock: Başka çizimlerde de kullanılabilecek bloklar oluşturur.

DETAYLI KOMUT TANIMLARI:

Line (Düz Çizgi):
Line komutu çizim alanında belirlenen iki nokta arasına düz çizgi çizer.

Her çizgi baslangıç ve bitiş noktasıyla tanımlanır. Bir çizginin bitiş noktası bir sonraki çizginin başlangıç noktası olarak kabul edilir. Her çizgi ayrı bir çizim öğesidir, diğer çizgilerle bütün değildir.

Erase (Silme):
Erase komutu resim üzerindeki istenmeyen çizim öğelerini siler.

Trim (Budama):
Trim komutu birbiriyle kesişen çizim öğelerinin kesişen noktaları arasında kalan ve istenmeyen kısımları siler.

Budama işleminin gerçekleştirilebilmesi için atılacak kısmın mutlaka bir çizgiyle sınırlandırılmış olması gerekir. Tamamı silinecek olan çizgiler ise ancak “Erase” komutuyla silinebilir.

Budama işlemi mouse’un sağ butonuna veya “Enter” tuşuna basılarak sonlandırılır.

Circle (Çember):
Circle komutu belirlenen bir koordinata istenilen ölçüde çember çizer.

Polygon (Çokgen):
Polygon komutu istenilen sayıda kenardan oluşan düzgün çokgen çizer. Bu komut kullanılarak 3 ile 1024 arası kenar sayısına sahip çokgenler çizilebilir.

Ellipse(Elips):
Ellipse komutu, belirlenen koordinata istenilen ölçü ve konumda elips çizer. Elips, çizim düzlemi üzerinde paralel bir eksen etrafında dönrürülen bir çemberin izdüşümü olarak elde edilir.

Döndürme ekseni üzerinde; çizim düzlemine paralel olan (0 derecelik açi yapan) çemberin izdüşümü tam bir daire, 90 derecelik açıyla duran çemberin izdüşümü çemberin çapında bir doğru, 0 derece ile 90 derece arası açıyla duran çemberin izdüşümü elips oluşturur. AutoCAD’de bu açı için verilebilecek en büyük değer 89.4 derecedir.

Sketch (Serbest El Çizimi):
Sketch komutu, mouse veya digitizer (tablet işaretleyicisi) ile geometrik olmayan çizimler oluşturur.

Bu komut ile yapılan çizimler doğru parçalarından oluşur. Çizim sırasında çizgiler yeşil renkte ve izafidir. Eğer çizim doğruysa Record seçeneğiyle kesinleştirilir. Kesinleştirilen çizgiler önceden belirlenmiş olan çizgi rengine dönüşür.

Break (Kırma):
Break komutu, bir çizim öğesini iki parçaya ayırır veya bu öğenin bir kısmını siler. Bu komut çember, yay gibi eğrisel çizgilere uygulandığında, birinci sınır noktasından ikinci sınır noktasına doğru saat yönünün tersine bir yol takip eden kısım silinir

Kapalı olmayan çizim öğelerinin uç kısmının silinmesi için ikinci sınır noktayı belirleyecek noktanın, çizginin dısında tanımlanması yeterlidir. Bu öğelerin tam uçlarının işaretlenmesi zorunlu değildir.

Scale (Ölçekleme):
Scale Komutu çizim öğelerini istenilen oranda büyütür veya küçültür.

Arc (Daire Parçası, Yay):
Arc komutu, belirlenen bir koordinata istenilen ölçü ve konumda yay çizer.

İşaretlenen iki uç noktaya göre oluşturulan yay, saatin tersi yönünde çizilir. Açı, Yarıçap ve Kiriş uzunluğu için negatif (-) deger verilirse, yay saatin dönüş yönünde oluşur.

Pline (Birleşik çizgi):
Pline komutu biribirine bağlı doğru ve yaylar çizer. Bu komut ile, çizim öğelerinin başlangıç ve bitiş noktaları için ayrı kalınlık değeri verilebilir.

AutoCAD, Pline ile oluşturulan çizimleri tek bir öğe olarak değerlendirir.

Dline (Double Line, Çift Çizgi):
Bu komut belirlenen kalınlıkta yay ve doğrulardan oluşan çift çizgi çizer.

Autocad Komut Özetleri AUTOCAD KOMUT ÖZETLERİ
DOUNITS : SAYAÇ AYARLARININ YAPILMASINI SAĞLAR
GRID : KLAVUZ NOKTALARIN ÖLÇÜLENDİRİLMESİNİ SAĞLAR
SNAP : KLAVUZ NOKTALARA YAPIŞMAYI SAĞLAR
LIMITS : ÇİZİM BOYUTLARININ AYARLANMASINI SAĞLAR
OPEN : VAROLAN DOSYANIN AÇILMASINI SAĞLAR
SAVE : ÇİZİLEN ÇİZİMİN KAYIT EDİLMESİNİ SAĞLAR
SAVE AS : ÇİZİLEN ÇİZİMİN KAYIT EDİLMESİNİ SAĞLAR
QSAVE : ÇİZİLEN ÇİZİMİN KAYIT EDİLMESİNİ SAĞLAR
SAVETIME : ÇİZİLEN ÇİZİMİN VERİLEN SÜREDE OTOMATİK OLARAK KAYT EDİLMESİNİ SAĞLAR
LINE : TEK ÇİZGİ ÇİZER
PLINE : ÇİZGİ GRUBU ÇİZER
CIRCLE : DAİRE ÇİZER
RECTANG : KARE,DİKDÖRTGEN ÇİZER
POLYGON : ÇOKGEN ÇİZER
ARC : YAY ÇİZER
DLINE : ÇİFT ÇİZGİ ÇİZER
DONUT : KALINLIK VERİLEBİLEN DAİRE ÇİZER
ERASE : OBJE SİLER
TRIM : OBJE BUDAMA YAPAR
BREAK : OBJENİN VERİLEN NOKTALARININ BUDANMASINI SAĞLAR
OFFSE : VERİLEN UZAKLIKTA VE YÖNDE OBJENİN ÇOKLANMASINI SAĞLAR
ARRY : OBJENİN DİZİ AÇISAL ÇOKLANMASINI SAĞLAR
MIRROR : OBJENİN AYNADAN SİMETRİĞİNİN ALINMASINI SAĞLAR
SCALE : OBJENİN VERİLEN ÖLÇEKTE BÜYÜTME/KÜÇÜLTMESİNİ SAĞLAR
EXTEND : OBJE BOYUNUN TAMAMLANMASINI SAĞLAR
EXPLODE : OBJEYİ BİLEŞENLERİNE AYIRIR
DIVIDE : OBJEYİ BELİRTİLEN SAYIDA BÖLMEYİ SAĞLAR
MEASURE :
COPY : OBJENİN KOPYALANMASINI SAĞLAR
MOVE : OBJENİN TAŞINMASINI SAĞLAR
FILLET : BELİRTİLEN RADYUSTA PAH KIRILMASINI SAĞLAR
CHAMFER : BELİRTİLEN ÖLÇÜDE KÖŞE KIRILMASINI SAĞLAR
BHATCH : TARAMA KIRILMASINI SAĞLAR
LINETYPE : ÇİZGİ TİPİNİN SEÇİLMESİNİ SAĞLAR
LISCALE : KESİK ÇİZGİLERE ÖLÇÜ VERİLMESİNİ SAĞLAR
DTEXT : YAZI YAZILMASINI SAĞLAR
STYLE : YAZI TİPİNİ SEÇİLMESİNİ SAĞLAR
DDEDIT : YAZILAN YAZININ ÖZEL. SBT. KALMAK ŞARTIYLA DEĞİŞ. SAĞLAR
PEDİT : ÇİZGİ KALINLIĞININ DEĞİŞTİRİLMESİNİ SAĞLAR
CHANGE : OBJE KATMANLARININ DEĞİŞTİRİLMESİNİ SAĞLAR
BLOCK : ÇİZİMDE BELİRTİLEN BÖLGEYİ BELİRLİ İSİMDE BLOKLAR
ELLİPSE : ELİPS ÇİZİMİNİ SAĞLAR
LAYER : KATMAN OLUŞTURUR DEĞİŞTİRİR RENK VERİR
INSERT : BLOKLANAN OBJENİN BAŞKA DOSYAYA YERLEŞTİRİLMESİNİ SAĞLAR
ORTHO : DİK ÇİZİM YAPILMASINI SAĞLAR
OSNAP : ÇİZGİ BAĞLAMADA KLAVUZLUK YAPAR
CENTER : DAİRENİN YAYIN MERKEZİNİN BULUNMASINI SAĞLAR
MIDPOINT : ÇİZGİ ORTA NOKTASININ BULUNMASINI SAĞLAR
ENDPOINT : ÇİZGİ UÇ NOKTALARININ BULUNMASINI SAĞLAR
INTERSECTION : KESİŞİM NOKTASINA BAĞLAMA YAPAR
PER : ÇİZGİNİN DİK OLARAK NİHAYETLENMESİNİ SAĞLAR
QUADRANT : DAİRE EKSEN UÇLARINA BAĞLAMA YAPAR
TANGENT : DAİRE, YAY TEĞET BAĞLAMA YAPAR
NEAREST : EN YAKIN YERE BAĞLAMA YAPAR
REGEN : GÖRÜNTÜ ÇÖZÜNÜRLÜĞÜNÜ DÜZELTİR
REDRAW : ÇİZİM ALNIN YENİLER(TEMİZLER)
QTEXT : YAZI KARAKTERLERİNİ ŞEKİL OLARAK ALGILANMASINI SAĞLAR
UNDO : ADIM ADIM KOMUTLARI GERİ ALIR
REDO : SON YAPILAN UNDO YU GERİ ALIR
ROTATE : OBJENİN DÖNDÜRÜLMESİNİ SAĞLAR
STRETCH : OBJENİN ELASTİK OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİNİ SAĞLAR
UCSICON : KOORDİNAT GÖSTERGESİNİN GÖRÜLÜP GÖRÜLMEMESİNİ SAĞLAR
ZOOM : DETAY ÇALIŞMASI SAĞLAR
VIEW : GÖRÜNTÜ PENCERESİ OLUŞTURUR
WINDOW : YAZICIDAN BELİRLİ PENCEREDEKİ ÇİZİMİ YAPMASI İÇİN PENC. BELİRLER
DIM : ÖLÇÜLENDİRMEYİ BAŞLAMAYI SAĞLAR
HOR : YATAY ÖLÇÜLENDİRME SAĞLAR
VER : DİKEY ÖLÇÜLENDİRME YAPAR
DIA : ÇAP ÖLÇÜLENDİRME YAPAR
RAD : YARIÇAP ÖLÇÜLENDİRME YAPAR
ALIGN : YATAY ÇİZGİNİN ÖLÇÜLENDİRİLMESİNİ YAPAR
ANGULAR : AÇI OLARAK ÖLÇÜLENDİRME YAPAR
PLOT : YAZICIDAN ÇİZİM ALINMASINI SAĞLAR
DIMCEN : YAY YADA DAİRE ÖLÇÜLENDİRMESİ YAPARKEN EKSEN ÇİZİLMESİNİ SAĞLAR
DIMCEN (+) EKSEN YOK
DIMCEN (-) EKSEN VAR
DIMCEN (0) MERKEZDE + VAR

Modify (Düzenleme) Menüsü

* Erase (Seçilen nesneleri siler.), Nesne seçme yöntemleri
* Undo (Yapılan işlemleri geri alır.)
* Redo (Geri alınarak iptal edilen işlemleri ileri alarak yeniler.)
* Trim (Seçilmiş nesneleri, kesişme noktalarından itibaren budar.)
* Extend (Bir ya da daha fazla nesneyi bir diğer nesneye kadar uzatır.)
* Break (Bir nesne üzerindeki iki noktanın arasını koparmak veya nesneyi bir noktadan itibaren bölmek için kullanılır.)
* Rotate (Seçilen nesneleri, bir noktanın etrafında döndürür.)
* Scale (Seçilen nesneleri, bir noktanın etrafında büyütüp-küçültür.)
* Move (Seçilen nesneleri, bulundukları yerden, başka bir yere taşır.)
* Copy (Seçilen nesnelerin, belli bir mesafe öteye kopyalarını alır.)
* Offset (Bir nesneyi, kendisinden belli bir mesafe öteye paralelini alarak kopyalar.)
* Chamfer (Kesişen ve kesişme ihtimali olan doğruların kesişen uçlarından istenilen miktarda pahkırar.)
* Fillet (Kesişen ve kesişme ihtimali olan doğrular arasında yuvarlatma yapar.)
* Array (Seçilen nesneleri istenilen sayıda, istenilen aralıkla dikdörtgen veya daieresel bir yörünge etrafında çoğaltır.)
* Mirror (Seçilen nesneleri, bir eksene göre simetriğini alır.)
* Stretch (Seçilen nesneleri, bir noktadan tutup sündürerek uzatıp-kısaltır.)
* Explode (Bir polyline ya da bloğu patlatarak doğrular, yaylar ve çemberlere ayırır.)
* Divide (Bir doğru ya da yayı belli aralıkla eşit parçalara böler.)
* Measure (Bir doğru ya da yayı belli aralıkla eşit sayıda parçalara böler.)
* Lengthen (Doğru ya da yayların uzunluklarını değiştirir.)
* Properties (Çizilmiş olan nesnelerin özelliklerini bir diyalog kutusu yardımıyla değiştirir.)

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: